Wybierz czego szukasz:


Potrzebujesz zaawansowanego wyszukiwania?  TUTAJ

KALENDARZ WYDARZEŃ

NASZA BAZA DANYCH
teatr szkoła, ośrodek festiwal choreograf tancerz inny

Dance Guide
is headed by CSM

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

© 2013 Copyright CSM
designed by:

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

From: Warszawa, Polska
Address: ul. Elektoralna 12, Warszawa
Focus on: warsaw dance days, warszawskie centrum tańca, ach, arena choreografów, aleksandra dziurosz
Phone: 22 586 42 20

ABOUT
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, instytucję kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego powołano w 1999 roku – nową placówkę dla nowego województwa. Początek naszej działalności to odnajdywanie – w równym stopniu siebie, gdyż MCKiS utworzono w oparciu o trzy inne instytucje kultury, co odnajdywanie przestrzeni pracy i współpracy, bowiem w skład województwa mazowieckiego weszły ziemie siedmiu województw.

Od tamtego czasu przemierzamy cały region. W 2011 roku byliśmy producentami lub współorganizatorami ponad 500 wydarzeń i artefaktów kulturalnych zrealizowanych na Mazowszu i dla mieszkańców Mazowsza:
- 200 projektów artystycznych (teatralnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych i interdyscyplinarnych).
- 62 wystaw malarstwa i sztuk plastycznych.
- 58 publikacji (książkowych, multimedialnych i internetowych).
- 200 wykładów
- 13 kursów
- 7 filmów.

Nasze działania to przedsięwzięcia jednorazowe, wielodniowe, wielomiesięczne i całoroczne; festiwale, kursy, cykle koncertowe i projekty interdyscyplinarne; stała praca galerii sztuki i edukacja ustawiczna.
Działamy we wszystkich niemal dziedzinach sztuki, trafiamy do odbiorców na całym Mazowszu – w małych miejscowościach regionu i w Warszawie.
Ciągle jednak szukamy: nowych odbiorców i twórców, nowych środowisk kulturotwórczych i miejsc, gdzie kultura jest szczególnie oczekiwana. To zadanie na następne kilkanaście lat…